Rafał Malczewski. Z lotu ptaka
Od 15 lipca 2020 godz. 19:00 do 29 lipca 2020 godz. 16:00

Estymacja: 150 000 - 200 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5306

Estymacja: 150 000 - 200 000 zł

olej/tektura naklejona na sklejkę, 100 x 70,5 cm
na odwrociu l.g papierowa nalepka wystawowa z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z wystawy "Jacek i Rafał Malczewscy" z 2011 roku
ID: 65651
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Rempex, Warszawa, 2009
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny DESA Unicum, Warszawa, październik 2015
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Rafał i Jacek Malczewscy, Muzeum Jacka Malczewskiego, Radom, Marzec Maj 2011
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 23
Wystawiany
  • Rafał i Jacek Malczewscy, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, marzec-maj 2011
  • Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012
  • Rafał Malczewski. Pejzaże, dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 31 lipca-22 sierpnia 2017, poz. 4
Więcej informacji
Od połowy lat 20. XX wieku Rafał Malczewski zaczął stopniowo odchodzić od tak symptomatycznego dla siebie przedstawiania widoków małych miasteczek - otworzył dla swojej sztuki nowe horyzonty. Artysta porzucił odtwarzanie reminiscencji spędzonego na prowincji dzieciństwa i na krótko został - jak sam mówił - "malarzem kolejowym". Coraz częstszym motywem w jego twórczości stawały się zatem odludne stacyjki kolejowe, pociągi ze staroświeckimi parowozami, przewody telegraficzne i szyny kolejowe. Artysta operował stylizowaną, dekoracyjną formą utrzymaną w "prymitywizującej" konwencji.