Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Paweł Jarodzki (ur. 1958 r., Wrocław)
Zestaw trzech rysunków, 1984
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Paweł Jarodzki (ur. 1958 r., Wrocław)
Zestaw trzech rysunków, 1984

Cena wylicytowana: 6 000 zł

flamaster/papier, 30 x 21 cm
sygnowany na odwrociu: 'Paweł Jarodzki'
Bez tytułu, 1984 r.
“Folksinger obserwuje jak Pan Bóg jego własną ręką gra na pianinie”, 1984 r.
“Saludo Desperado”, 1984 r.
ID: 74164
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty, lata 80.
  • kolekcja Andy Rottenberg, Warszawa
  • Dom Aukcyjny Desa Unicum
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 nastąpiło nagłe zamrożenie oficjalnego życia artystycznego i rozwój malarskiego podziemia. Artyści prezentowali swoje prace na zamkniętych pokazach w prywatnych mieszkaniach i przykościelnych salach, a krytycy i historycy sztuki odbywali swoiste ’pielgrzymki‘ podnoszące na duchu opuszczonych twórców. Podczas jednego z takich spotkań, które miało miejsce we Wrocławiu w 1984, Anda Rottenberg otrzymała od młodego, kończącego właśnie studia na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki Pawła Jarodzkiego trzy bardzo proste, minimalistyczne rysunki. Wszystkie prace utrzymane są w stylistyce pop-artu, co w rodzimych realiach ma ironiczny i sarkastyczny wymiar. Prezentowane prace zapowiadają późniejszą, niezwykle owocną działalność artystyczną Jarodzkiego związaną z powstaniem i rozwojem grupy Luxus.