Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej, technika mieszana/płótno (dublowane), 139 x 117 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"Wypadek" 138 x 117 cm 1964 r. | olej. tech. miesz. | Marek Sapetto | WARSZAWA'
ID: 63205
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Pod pozorną nonszalancją obrazów Marka Sapetto, ich szkicowością, z ich szerokimi smugami farby, pospiesznie kładzionymi na płótno, zgrzytliwością kontrastowych zestawień barwnych – dostrzegamy niewątpliwy talent wrażliwego kolorysty”. – ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI