Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
"Śmierć - jedno z najskrytszych marzeń każdej żywej istoty", 1985-86
Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
"Śmierć - jedno z najskrytszych marzeń każdej żywej istoty", 1985-86

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/płótno, 180 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ŚMIERĆ - JEDNO | Z NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ | KAŻDEJ ŻYWEJ ISTOTY | RYSZARD WOŹNIAK | OLEJ, 1985/86 | 180 x 130 cm'
ID: 47390
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja instytucjonalna, Polska
  • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (depozyt)
Więcej informacji
Spośród wszystkich członków Gruppy, prace Ryszarda Woźniaka z lat 80. wydają się najbardziej liryczne czy wręcz metafizyczne, choć jednocześnie przez krytyków opisywane były jako najbardziej ekspresyjne. Mimo, że zakorzeniona w słynnej Pracowni Dziekanka grupa hołdowała postmodernistycznym wartościom absurdu i humoru i kilkukrotnie była cenzurowana w ramach tzw. wystaw przykościelnych (np. podczas wystawy „Chaos – człowiek – absolut” w warszawskim Duszpasterstwie Środowisk Twórczych czy „Złoto ekonomii, kadzidło sztuki, mirra polityki” w słynnym kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej) i określana jako „pogańska”, jednocześnie nie stroniła od dominujących obieg niezależny wątków eschatologicznych i religijnych. Poetycki tytuł pracy Woźniaka znajduje potwierdzenie w opartej na zrozumiałej symbolice kompozycji, w której z otoczonej nimbem postaci wyłania się antropomorficzny „duch”.