Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 3 200 zł

tempera/papier, 28 x 40 cm (w świetle passe-partout)
ID: 45850
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W kompozycjach na papierze Pawła Kowalewskiego widoczna jest stylistyka, którą wypracował w latach osiemdziesiątych oraz kontynuował w kolejnych dekadach. Charakteryzują się nerwową linią oraz zamaszystymi pociągnięciami pędzla. Skrótowo można by określić je mianem neoekspresjonistycznych. Małe w formacie prace na papierze wydają się dopełnieniem wielkoformatowego malarstwa artysty, które względem tych niewielkich prac odznaczały się często odważną tematyką, czy może raczej niekonwencjonalną redakcją tematów społecznych i politycznych. W stosunku do nich, kompozycje na papierze Kowalewskiego zdają się ćwiczeniami ręki i oka artysty, który podjął się zobrazowania tradycyjnego dla sztuki gatunku martwej natury.