Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 2 600 zł

pastel/papier, 23 x 32,5 cm (w świetle passe-partout)
ID: 45848
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Paweł Kowalewski rozwija swą twórczość na dwu jakby piętrach. Pierwsze to malarstwo z wszystkimi jego technicznymi wariantami (papiery, wycinanki, kolorowe rzeźby-gablotki). Drugie to zabiegi w swej istocie konceptualne, a ściślej konceptualno-dadaistyczne, jakie aplikuje malarstwu, by wzmocnić (a niekiedy zanegować) jego sensy”. – MARYLA SITKOWSKA