Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Zbylut Grzywacz (1939 Kraków - 2004 Kraków)
"Czwórka (portret 'Wprost')", 1980
Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36
Zbylut Grzywacz (1939 Kraków - 2004 Kraków)
"Czwórka (portret 'Wprost')", 1980

Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'zb. 80'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Zbylut GRZYWACZ | "CZWÓRKA" | (PORTRET "WPROST") | 1980'
ID: 72465
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Portret i autoportret stanowi ważny element twórczości członków grupy Wprost, zwłaszcza w malarstwie Leszka Sobockiego, Zbyluta Grzywacza i Macieja Bieniasa. Artyści celowali też w autoportrecie zbiorowym – nawiązywali przy tym do konwencji historycznych, przyjmując przerysowane pozy.