Nowa Figuracja – Nowa Ekspresja (wyniki)
12 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 3 500 zł

pastel/karton, 42 x 34 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'M. Kruk 1986'
ID: 74160
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Oglądając pastele Kruka, nie zastanawiamy się wszakże nad cudem natury, ale nad cudem sztuki. Bardziej niż widok interesuje nas nastrój księżyca czy humor drzewa. Właśnie tak – bardziej niż inaczej. Naturą bowiem trudniej manipulować niż przedmiotami. Ale można próbować włożyć ją między bajki”. – ANDA ROTTENBERG

Utrzymane w surrealistycznym nastroju pastele Mariusza Kruka stanowią obszerny fragment jego bogatego i niezwykle różnorodnego dorobku, obejmującego instalacje i obiekty, malarstwo i prace na papierze, a nawet postmodernistyczne w wyrazie projekty mebli. Jako założyciel poznańskiej grupy Koło Klipsa Kruk odżegnywał się z jednej strony od dorobku awangardy i neowarangardy, z drugiej zaś nie po drodze mu było z tzw. sztuką przykościelną. Zainicjowana przez niego formacja, w skład której wchodzili Leszek Knaflewski, Krzysztof Markowski i Wojciech Kujawski, a także okresowo Piotr Kurka, Piotr Postaremczak, Mariusz Młodzianowski i Robert Moroń, wsławiła się wystawami aranżowanymi na wzór environmentów, czy jak określał to Knaflewski, ‘całości’, w których prace poszczególnych twórców przenikały się wzajemnie tworząc niejako wspólne dzieło. Ich specyficzne ujęcie „nowej ekspresji” czerpało z surrealizmu, malarstwa materii, pop-artu, land-artu, sztuki Duchampa i ruchu Fluxus. Jak pisała Ewa Gorządek, poznańscy artyści „hołdowali zasadzie twórczej wolności, kładli nacisk na intuicję i własne doświadczenia twórcze, nieobciążone ograniczeniami płynącymi ze świata zewnętrznego. Ów świat zewnętrzny, ponury i smutny w okresie po stanie wojennym, z jałowym pejzażem kulturowym PRL-u, zachęcał do buntu i tworzenia subiektywnego obszaru w sztuce, nawet za cenę zanurzenia się w hermetyczność prywatnej ikonografii” (Ewa Gorządek, Koło Klipsa, https://culture.pl/pl/tworca/kolo-klipsa, dostęp: 20.08.2019)