Młoda Sztuka (wyniki)
11 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 1 600 zł

akryl/płótno, 140 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Alicja Pruchniewicz | 2018 140 x 110 cm'
ID: 69267
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Swoje obrazy konstruuję z intuicyjnych rysunków. Gesty te są wielokrotnie powiększane lub wycinane tak, aby stały się odbiciem współczesności. Znaczenie ma dla mnie sam proces twórczy, w którym opracowuję zarówno kształt jak i powierzchnię obrazu. W dużym stopniu na moją twórczość oddziaływują kultura masowa oraz przestrzeń internetowa”. - ALICJA PRUCHNIEWICZ Praca pochodzi z cyklu „Ukryty wymiar obrazu” podsumowującego okres studiów magisterskich Alicji Pruchniewicz. Prezentowana praca to wynik długoletnich poszukiwań indywidualnego sposobu ekspresji artystycznej. Jedną z opracowanych metod tworzenia jest wykorzystanie szablonu, który powstaje na podstawie określonego gestu malarskiego. Powielony w ten sposób gest zyskuje zupełnie nowy wymiar na powierzchni płótna. U podstaw powstawania obrazu leży przedefiniowanie plamy barwnej, która w wielu przypadkach staje się sama w sobie obrazem. Artystka wynosi zatem gest malarski do rangi obrazu jako całości. Szablonowość gestu dotyka natomiast problemu powtarzalności, czy ponownego odwzorowania. Obrazy zdają się odzwierciedlać proces reprodukcji – w tym przypadku samego gestu, czyli zaledwie części składowej obrazu. Alicja Pruchniewicz wiele inspiracji czerpie z przestrzeni internetowej. Jej obrazy posiadają w sobie charakter estetyki cyfrowej. Opracowany przez nią proces artystyczny ukazuje umiejętność wykorzystania obserwacji współczesnej rzeczywistości zawarty w tradycyjnych środkach artystycznego wyrazu.