Młoda Sztuka (wyniki)
20 lutego 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 800 zł

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Edyta Mądzelewska 2017 Legionowo/wa-wa "Pochmurne zabawy" '
ID: 57053
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.