Młoda Sztuka (wyniki)
20 lutego 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 1 600 zł

olej/płótno, 105 x 105 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Łukasz Lepiorz "Bajzel II" ol.pł. 2017 r.'
ID: 57086
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.