Młoda Sztuka (wyniki)
16 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 4 500 zł

akryl, flamaster/papier, 100 x 70 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"T" 2018 | FILIP MOSZANT'
ID: 70076
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.