Młoda Sztuka (wyniki)
21 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany i datowany w kompozycji: 'A. Staniorowska 2016'
ID: 80987
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.