Młoda Sztuka (wyniki)
19 września 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 600 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 600 zł

olej, technika własna/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Małgorzata Jastrzębska | 2017. | 530'
ID: 50937
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.