Młoda Sztuka (wyniki)
9 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 1 100 zł

olej, akryl/płótno, 120 x 170 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'SZAWEŁ | PŁÓCIENNIK | "WEZWIJ POLUCJĘ!" | 2019'
ID: 85757
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • Coming Out Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wola Retro, Warszawa, 29.11-15.12.2019
  • HWDPięknu, Sinfonia Varsovia, Warszawa, 28.08–10.07.2019