Młoda Sztuka (wyniki)
9 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 1 200 zł

olej/płyta, plexi, 80 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'portret | mężczyzny 03 | 2018 CZUBA'
ID: 84789
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.