Młoda Sztuka (wyniki)
9 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 3 500 zł

metal, kamień, 39 x 14 x 24 cm
sygnowany, datowany i opisany z boku: '[nieskończoność] | J. Górski 2020 r.'
ID: 86052
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.