Młoda Sztuka (wyniki)
9 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akryl/płótno naklejone na dyktę, śr.:38 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Agata Adamus | POLNA 01 / 2020'
ID: 85844
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Obrazy Agaty Adamus charakteryzują ustanowione przez nią geometryczne plany przestrzenne, które w pełni odpowiadają na jej doświadczenie związane ze scenografią. Kompozycje jej obrazów można traktować jako sceny, w których brakuje jedynie aktorów. Różnorodne kształty, za pomocą których Agata Adamus buduje przestrzeń przenikają się wzajemnie – czy to za sprawą swoich kształtów, czy kolorów – tworząc złudzenie głębi i poszczególnych stref w obrazie.