Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Tomasz Tomaszewski (ur. 1968 r.)
"Tytus - bardzo ważny eksperyment" - plansza komiksowa, 2007
Estymacja: 2 000 - 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
17
Tomasz Tomaszewski (ur. 1968 r.)
"Tytus - bardzo ważny eksperyment" - plansza komiksowa, 2007

Estymacja: 2 000 - 2 600 zł

flamaster, ekolina/papier , 29,5 x 21 cm (arkusz)
opisany na odwrociu: 'Rys. Tomasz Tomaszewski | /kolor - antologia/'
ilustracja do antologii o Henryku Chmielewskim (praca podwójna).
ID: 68777
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "W hołdzie Papciowi Chmielowi antologia",
  • wyd. Łódzki Dom Kultury, Międzynarodowego Festiwal Komiksu w Łodzi, 2007