Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks", Czarodziejski flet - plansza komiksowa, 1980
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
63
Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks", Czarodziejski flet - plansza komiksowa, 1980

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akwarela/papier, folia celuloidowa, 29,5 x 22 cm
strona 47
ID: 78496
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. I Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980
  • wyd.II Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985
  • wyd.III Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988
  • wyd. IV Egmont, 2012