Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz", Szranki i konkury - plansza komiksowa nr 156, 1973-74
Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz", Szranki i konkury - plansza komiksowa nr 156, 1973-74

Cena wylicytowana: 4 000 zł

tusz/papier, 32,5 x 23 cm
ID: 85539
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Wieczór Wybrzeża" 29.05.1973-15.07.1974
  • "Express Poznański" 28.07.1973-18.12.1974
  • "Wieczór Wybrzeża" 31.05.1985-30.09.1986
  • wyd. I KAW 1985 [cz. 1], 1989 [cz. 2]
  • "Dziennik Bałtycki" 23.03.1996-19.04.1997
  • "Dziennik Bałtycki" 15.04.2006-14.06.2008
  • wyd. II Egmont 2005, 2009 [cz.1], 2010 [cz.2], 2011 [cz.3]
  • wyd. III Woblink 2011 [cz.1-3]
  • wyd. IV Egmont, 2017
  • wyd. V Egmont, 2019