Komiks. Superbohaterowie (wyniki)
2 czerwca 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz", Festiwal czarownic - plansza komiksowa nr 27-A, około 1982
Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz", Festiwal czarownic - plansza komiksowa nr 27-A, około 1982

Cena wylicytowana: 3 500 zł

akwarela, blaudruk/papier, folia celuloidowa, 25 x 36,5 cm
ID: 85543
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Świat Młodych", 1982
  • wyd.I KAW, 1984
  • wyd.II KAW, 1988
  • wyd.III Egmont, 2003