Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’Tomek. Księga VI. Tytus Olimpijczykiem", plansza nr 42, 1971
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’Tomek. Księga VI. Tytus Olimpijczykiem", plansza nr 42, 1971

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akwarela, tusz/papier , 25 x 37,5 cm
Na odwrociu: pieczęć 'Zaakceptowano do produkcji'
ID: 91526
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. I Wydawnictwo Harcerskie ""Horyzonty"", 1971
  • wyd. II Wydawnictwo Harcerskie ""Horyzonty"", 1975
  • wyd. III Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979
  • wyd. IV (kolorowe) Prószyński i S-ka, 1996
  • wyd. V Prószyński i S-ka, 2003
  • wyd. VI Prószyński i S-ka, 2009
  • wyd.VII Prószyński i S-ka, 2014