Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Mieczysław Wiśniewski (1925 Warszawa - 2006 )
"Kapitan Kloss. Spotkanie na zamku", plansza nr 6, 1973
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Mieczysław Wiśniewski (1925 Warszawa - 2006 )
"Kapitan Kloss. Spotkanie na zamku", plansza nr 6, 1973

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela/papier , 24 x 15,8 cm
scenariusz: Andrzej Zbych
ID: 91523
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. I Sport i Turystyka, 1973
  • wyd. II Sport i Turystyka, 1988
  • wyd. III Muza, 2002
  • wyd. IV Super-Express, 2007