Komiks i Ilustracja (wyniki)
7 listopada 2019 godz. 19:00

Jan Młodożeniec (1929 Warszawa - 2000 Warszawa)
Projekt winiety do książki "Statek zezowatych" Stanisława Zielińskiego (nieopublikowany), circa 1959 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
77
Jan Młodożeniec (1929 Warszawa - 2000 Warszawa)
Projekt winiety do książki "Statek zezowatych" Stanisława Zielińskiego (nieopublikowany), circa 1959 r.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

gwasz, tusz/papier, 21,5 x 15,5 cm
ID: 78542
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.