Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek", księga XV - Tytus geologiem, plansza komiksowa nr 21, 1979 r.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek", księga XV - Tytus geologiem, plansza komiksowa nr 21, 1979 r.

Cena wylicytowana: 10 000 zł

tusz/papier, 35 x 50 cm
ID: 59292
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. I 1979 Świat Młodych
  • wyd. II 1982 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
  • wyd. III 1984 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
  • wyd. IV 1990 Agencja Wydawnicza Interster
  • wyd. V 2000 Prószyński i S-ka
  • wyd. VI 2009 Prószyński i S-ka