Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’tomek", księga VI – Tytus Olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 7, 1971 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)
"Tytus, Romek i A’tomek", księga VI – Tytus Olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 7, 1971 r.

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akwarela, tusz/papier, 25 x 37,5 cm
na odwrociu: pieczęć 'Zaakceptowano do produkcji'
ID: 68992
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. I 1971 Wydawnictwo Harcerskie "Horyzonty"
  • wyd. II 1975 Wydawnictwo Harcerskie "Horyzonty"
  • wyd. III 1979 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
  • wyd. IV (kolorowe) 1996 Prószyński i S-ka
  • wyd. V 2003 Prószyński i S-ka
  • wyd. VI 2009 Prószyński i S-ka
  • wyd. VII 2009 Prószyński i S-ka
  • wyd. VIII 2014 Prószyński i S-ka