Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Andrzej Janicki (ur. 1966, Bydgoszcz)
"Powrót", plansza komiksowa s. 2, 1996 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Andrzej Janicki (ur. 1966, Bydgoszcz)
"Powrót", plansza komiksowa s. 2, 1996 r.

Cena wylicytowana: 1 300 zł

tusz/papier, 42 x 29,7 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A.JANICKI 96'
na odwrociu opisany: 'A. JANICKI | "POWRÓT" | STR. 2'
ID: 59780
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.