Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Kubuś Piekielny" - Remont? Remont!, plansza komiksowa nr 6, 1981 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Szarlota Pawel (1950 - 2018 )
"Kubuś Piekielny" - Remont? Remont!, plansza komiksowa nr 6, 1981 r.

Cena wylicytowana: 2 000 zł

akwarela, blaudruk, tusz/papier, folia celuloidowa, 47,7 x 33 cm
sygnowany i datowany pośrodku na diapozytywie: 'E.S. PAWEL 81'
ID: 68994
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • Świat Młodych 1981
  • wyd. I Ongrys 2009