Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Kubuś Piekielny" - Ja, Kubuś, plansza komiksowa nr 22, 1990 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Kubuś Piekielny" - Ja, Kubuś, plansza komiksowa nr 22, 1990 r.

Cena wylicytowana: 2 800 zł

akwarela, tusz/papier, 27 x 27 cm
ID: 65483
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • Świat Młodych 1990
  • Krakers nr 30, 31 2002
  • wyd. I Wydawnictwo Ongrys 2009