Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Mieczysław Wiśniewski (1925 Warszawa - 2006 )
"Kapitan Kloss", cz. XIII - Podwójny nelson, plansza komiksowa nr 1 , 1971-73 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Mieczysław Wiśniewski (1925 Warszawa - 2006 )
"Kapitan Kloss", cz. XIII - Podwójny nelson, plansza komiksowa nr 1 , 1971-73 r.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

akwarela, tusz/papier, 24 x 16 cm
na odwrociu pieczątka: 'Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ze zgodą na druk | 30 wrze 1972'
ID: 65492
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. I Sport i Turystyka 1973
  • wyd. II Sport i Turystyka 1988
  • wyd. III Muza 2002
  • wyd. IV Super-Express 2007