Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko" - W kosmosie, komplet plansz komiksowych nr 163, 1968-1972 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko" - W kosmosie, komplet plansz komiksowych nr 163, 1968-1972 r.

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela/folia celuloidowa, papier, 30 x 18,7 cm (arkusz)
1) tusz/papier
2) akwarela, blaudruk/papier, diapozytyw
ID: 69160
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.