Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko" - Londyński kryminał, plansza komiksowa nr 59, 1967-68 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko" - Londyński kryminał, plansza komiksowa nr 59, 1967-68 r.

Cena wylicytowana: 1 400 zł

tusz/papier, 27,5 x 18,5 cm
ID: 59768
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • "Wieczór Wybrzeża" 1967-1968
  • wyd. I Zespół 1990
  • wyd. II Egmont 2005
  • wyd. III Egmont 2011