Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Festiwal czarownic, plansza komiksowa nr 38 B, 1982 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajko i Kokosz" - Festiwal czarownic, plansza komiksowa nr 38 B, 1982 r.

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akwarela, blaudruk/folia celuloidowa, papier, 24,5 x 36 cm
na odwrociu opisany: 'Festiwal czarownic'
ID: 53846
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.