Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - komiks reklamowy, 12 plansz nr 1-12, circa 2008 r.
Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
"Jonka, Jonek i Kleks" - komiks reklamowy, 12 plansz nr 1-12, circa 2008 r.

Cena wylicytowana: 9 000 zł

tusz/papier, 32 x 23 cm
(wymiary każdej pracy)
ID: 65469
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.