Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
Duch - ilustracja do "Uśmiechu numeru", 1993
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Szarlota Pawel (1947 - 2018 )
Duch - ilustracja do "Uśmiechu numeru", 1993

Cena wylicytowana: 500 zł

akwarela/papier, 7 x 15 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'E. S. PAWEL '93'
ID: 68912
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.