Komiks i Ilustracja (wyniki)
9 kwietnia 2019 godz. 19:00

Tadeusz Raczkiewicz (1949 Gubin - 2019 )
"Asurito Sagishi", plansza komiksowa nr 2, 2012 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
33
Tadeusz Raczkiewicz (1949 Gubin - 2019 )
"Asurito Sagishi", plansza komiksowa nr 2, 2012 r.

Cena wylicytowana: 800 zł

tusz/papier, 42 x 29,5 cm
sygnowany wewnątrz przedstawienia: 'T. Raczkiewicz'
ID: 30621
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • WYDANIA:
  • wyd. Principium 2012