Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Andrzej Strumiłło (1927, Wilno)
"Rzeka czarna", 1969 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
35
Andrzej Strumiłło (1927, Wilno)
"Rzeka czarna", 1969 r.

Cena wylicytowana: 1 500 zł

tusz lawowany, tusz/papier, 65 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: '[nieczytelnie] 69 | rzeka czarna | Strumiłło'
ID: 44894
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.