Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
Przypadek w grze 4 x 4 dla dwóch, 1999 r.
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
Przypadek w grze 4 x 4 dla dwóch, 1999 r.

Cena wylicytowana: 8 500 zł

akryl, ołówek/płótno, 24 x 18 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Winiarski ' 99', opisany l.d.: 'Przypadek w grze 4 x 4 dla dwóch'
na odwrociu opisany: 'dla | Danusi | od | Ryszarda | Winiarskiego | (nieczytelnie) | 29. 09. 1999'
ID: 46262
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.