Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Jan Sawka (1946 Zabrze - 2012 Nowy Jork)
"Portret agenta kpt. Jana Sawki w służbie zagranicznej"
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27
Jan Sawka (1946 Zabrze - 2012 Nowy Jork)
"Portret agenta kpt. Jana Sawki w służbie zagranicznej"

Cena wylicytowana: 2 000 zł

miedzioryt, gwasz/papier, 63 x 47,5 cm (zadruk)
tytułowany i opisany u dołu: '"PORTRET AGENTA KPT. JANA SAWKI W SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ DANUSI - H.H.J. SAWKOWIE'"
ID: 44602
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.