Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Daniel Mróz (1917 Kraków - 1993 Kraków)
"Kraków - Polskie Ateny, Warszawa Paryżem Północy"
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
50
Daniel Mróz (1917 Kraków - 1993 Kraków)
"Kraków - Polskie Ateny, Warszawa Paryżem Północy"

Cena wylicytowana: 3 800 zł

tusz/papier, 30,5 x 41,5 cm
sygnowany wśród przedstawianie: 'RYS. D. MRÓZ'
ID: 44898
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.