Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Jiří Kolář (1914 Protivín - 2002 Praga)
Kompozycja z kaktusem, 1960 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Jiří Kolář (1914 Protivín - 2002 Praga)
Kompozycja z kaktusem, 1960 r.

Cena wylicytowana: 3 800 zł

kolaż/papier, 26 x 16 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Jr Kolář - 60'
ID: 45007
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.