Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Janusz Eysymont (1930 Lwów - 1991 Warszawa)
Kompozycja abstrakcyjna, 1989 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
48
Janusz Eysymont (1930 Lwów - 1991 Warszawa)
Kompozycja abstrakcyjna, 1989 r.

Cena wylicytowana: 500 zł

pastel/papier, 31 x 21 cm
sygnowany p.d.: 'JEy.89'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 45024
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.