Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 3 500 zł

tusz, olej/papier, 38 x 26 cm
na odwrociu sygnowany i opisany: 'PROJEKT Nr 3 (30) | Str. 15 | roto | Jerzy Tchórzewski'
ID: 44951
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.