Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 4 500 zł

akwarela/papier, 30,5 x 38 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Dominik 61'
na odwrociu opisany: 'PROJEKT Nr 3 (30) | str. 13 | roto'
ID: 44667
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.