Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Jerzy Stajuda (1936 Warszawa - 1992 Warszawa)
"Kompozycja 0211", 1989/1990 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Jerzy Stajuda (1936 Warszawa - 1992 Warszawa)
"Kompozycja 0211", 1989/1990 r.

Cena wylicytowana: 1 800 zł

akwarela/papier, 58,5 x 48,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany, opisany i dedykowany ołówkiem u dołu: '0211 1989 (9-09-1990) Wspaniałemu oku Pani Danuty Wróblewskiej Jerzy | Stajuda'
ID: 44834
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.