Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Rafał Strent (ur. 1943, Łuck)
"Kamienny baldachim", 1984
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
144
Rafał Strent (ur. 1943, Łuck)
"Kamienny baldachim", 1984

Cena wylicytowana: 500 zł

akwaforta, akwatinta/papier, 64 x 49 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'KAMIENNY BALDACHIM / THE STONE CANOPY E.A. III Rstrent 84 | akwaforta z akwatintą RAFAŁ STRENT IMP.'
(zadruk)
na odwrociu opisany: 'Rafał Strent | 'Baldachum aus Stein", 1984 | Radierung, E.A. III'
ID: 44893
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.