Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 4 500 zł

akwarela, ołówek/papier, 30 x 22 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'Die Winterlandschaft. FStarowieyski pinx in N.Y. 1674'
ID: 44945
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.