Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 8 000 zł

akryl, tempera/płótno, 30 x 30 cm
sygnowany i datowany: 'Zb Maciejewski 1988'
na odwrociu opisany: 'Zbysław Marek | Maciejewski | Czewrony kapturek | temp. akryl | 30 x 30 | 1988'
ID: 46266
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.