Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Jerzy Panek (1918 Tarnów - 2001 Kraków)
Autoportret w kapeluszu, 1991 r.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Jerzy Panek (1918 Tarnów - 2001 Kraków)
Autoportret w kapeluszu, 1991 r.

Cena wylicytowana: 1 500 zł

pastel/papier, 48 x 38 cm
sygnowany i datowany śr.d.: '16.3.91 Panek'
na odwrociu opisany ołówkiem: 'jeszcze jeden raz | dla Danusi - Jurek | Kraków, 12.4.91'
ID: 44943
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.